gbse

Outsourcing av anbudsskrivandet och försäljningsarbetet mot offentlig sektor

Vid detta affärsupplägg tar Prosent helhetsansvar och arbetar för att affärsprocessen mot offentlig sektor ska bli så effektiv som möjlig. Vi driver försäljningen och utvecklar affärerna med offentlig sektor. En anbudskonsult knyts till uppdraget som tar hand om allt som har med försäljningen att göra såsom anbudsbevakning, anbudsskrivning, avtalsskrivande och införsäljning. Istället för att anställa en bid manager internt kan man på så sätt outsourca all anbudsskrivning, vilket för många företag är den effektivaste lösningen


Rådgivning vid offentliga upphandlingar

De kunder som väljer att skriva sina anbud själva, men som behöver hjälp med skallkravskontroll eller en second opinion innan anbudet lämnas in hjälper vi med rådgivning. Vi ger tips om vad som kan förbättras och samverkar med er för att anbudet ska bli korrekt och framgångsrikt.

 

Överpröva upphandlingar

Vi hjälper våra kunder att göra en första bedömning om det är värt att överpröva upphandlingen till Förvaltningsrätten eller inte. Om ni väljer att gå vidare och överklaga hjälper vi till och skriver er ansökan om överprövan och de påföljande yttrande som behöver skickas in. Med Prosent som ombud ger ni er ytterligare en chans att vinna upphandlingen.

 

Utbildning offentlig upphandling

Prosent genomför olika typer av utbildningar med fokus på offentlig upphandling och hur man som företag blir framgångsrik i sina affärer med offentlig sektor. 

 

 

 

 
stäng