gbse

Prosent ökar din försäljning till offentlig sektor!

 

Prosents affärsidé är att hjälpa företag att göra affärer med stat, kommun och landsting. För att lyckas med det krävs kunskap om branschen, kunskap om LOU och affärsmannaskap. Det uppskattas att offentlig sektor handlar upp varor och tjänster för ca 600 miljarder kr per år. Med Prosent som partner får du hjälp att lämna korrekta och vinnande anbud vid offentliga upphandlingar.

 

Att göra affärer med offentlig sektor handlar inte enbart om offentliga upphandlingar. Våra medarbetare arbetar även med att överpröva upphandlingar och att hitta finansiering hos olika typer av instanser där man kan ansöka om medfinansiering till olika utvecklingsprojekt.

 

 

 
 
 

Har du inte gjort affärer med offentlig sektor tidigare?

Klicka här för vårt kom-igång-erbjudande!

 
 
 
stäng